POLYSCIENCE (USA) - THIẾT BỊ ĐIỀU NHIỆT: WATER BATHS, CIRCULATORS, CHILLERS

TILO - 3NH (CHINA) - MÁY SO MÀU - TỦ SO MÀU - BÓNG ĐÈN SO MÀU

Tilo Color Cabinet

SEO (KOREA) - THIẾT BỊ PHÂN TÍCH GÓC TIẾP XÚC - SỨC CĂNG BỀ MẶT

TQC SHEEN (HÀ LAN) - THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGÀNH SƠN